Aluminis
Element químic metàl·lic, de símbol Al, número atòmic 13, pes atòmic 26.9815, que pertany al grup IIIA del sistema periòdic. L’alumini pur es tou i té poca resistència mecànica, però pot formar aliatges amb altres elements per augmentar la seva resistència i adquirir diverses propietats útils. Els aliatges d’alumini són lleugers, forts i de fàcil formació per molts processos de metal·listeria; són fàcils d’acoblar, fondre o maquinar i accepten gran varietat d’acabats. Per les seves propietats físiques, químiques i metal·lúrgiques, l’alumini s’ha convertit en el metall no fèrric de major ús.

A

Mapa Metals

estem especialitzats en la comercialització de

ferralla d’alumini

, oferint un ampli catàleg de tipologies. D’aquesta forma, realitzem la

compra i venda d’alumini

, establint vincles sòlids amb els nostres partners. Fruit de l’experiència adquirida, actualment comercialitzem aquest material més enllà de l’àmbit nacional, i basem una part de la nostra activitat en l’

exportació d’alumini

.
ALUMINI LINGOT Al
ALUMINI LINGOT Al
Família: Alumini Al
Descripció: S'ha de vendre sobre un anàlisi en base al contingut d'alumini. Subjecta a un acord entre comprador i venedor.
Codi ISRI: No disponible
ALUMINI VIRUTA llimadures BARREJADA Al
ALUMINI VIRUTA llimadures BARREJADA Al
Família: Alumini Al
Descripció: Encenalls d'alumini nets i corroïts de dos o més aliatges, sense aliatges 7000, lliures de brutícia, ferro solt, i qualsevol altre material estrany. Oli i humitat es negociarà contingut màxim.
Codi ISRI: Telic
ALUMINI VIRUTA llimadures CLASSIFICADA Al
ALUMINI VIRUTA llimadures CLASSIFICADA Al
Família: Alumini Al
Descripció: Encenalls d'alumini netes i no corroïdes, d'un aliatge, lliures de brutícia, ferro solt, i qualsevol altre material estrany. Oli i humitat es negociarà contingut màxim.
Codi ISRI: Teens
ALUMINI RETALL sèrie 3000 Al
ALUMINI RETALL sèries 1000 - 2000 - 3000 - 5000 - 6000 - 7000 - 8000 Al
Família: Alumini Al
Descripció: Retalls d'alumini laminat nou, neta, sense revestiment ni pintura, únicament de la sèrie 3000, lliure de brutícia i altres matèries estranyes. El total de greix i oli no ha de sobrepassar l'1%.
Codi ISRI: Tooth
ALUMINI RETALL RADIADOR series 1000-3000 Al
ALUMINI RETALL RADIADOR series 1000-3000 Al
Família: Alumini Al
Descripció: Ferralla d'alumini laminada nova, neta, sense revestiment ni pintura, de les sèries 1000 i 3000, procedent de la fabricació de radiadors, lliure de brutícia i altres matèries estranyes. El total de greix i oli no ha de sobrepassar l'1%.
Codi ISRI: Tough
ALUMINI RETALL BARREJAT Al
ALUMINI RETALL BARREJAT Al
Família: Alumini Al
Descripció: Retalls d'alumini laminat nou, net, sense revestiment ni pintura, d'un o diversos aliatges d'alumini especificat, lliure de paper, brutícia i altres matèries estranyes. El total de greix i oli no ha de sobrepassar l'1%.
Codi ISRI: Tough   
ALUMINI CACHARRO Al
ALUMINI CACHARRO FRAGMENTAT Al
Família: Alumini Al
Descripció: Barreja d'aliatges d'alumini laminat pintat o no, usat, més o menys net i de ferralla laminada d'utensilis de dos o més aliatges. El total de ferro lliure no haurà de ser superior al 1-2%.
Codi ISRI: Taint Tabor
ALUMINI PERFIL SENSE LACAR sèries 6000 Al
ALUMINI PERFIL SENSE LACAR sèries 6000 Al
Família: Alumini Al
Descripció: Ferralla de perfils d'alumini, net, sense revestiment ni pintura, d'un o diversos aliatges de la sèrie 6000, lliure de ferro no aliat, d'altres aliatges d'alumini, altres metalls, així com matèries estranyes.
Codi ISRI: No disponible
ALUMINI PERFIL LACAT 6000 Al
ALUMINI PERFIL LACAT 6000 Al
Família: Alumini Al
Descripció: Ferralla de perfils d'alumini, net, amb o sense revestiment de pintura, únicament de la sèrie 6000, lliure de ferro no aliat, d'altres aliatges d'alumini, altres metalls, així com matèries estranyes. 
Codi ISRI: No disponible
ALUMINI PAPER NOU – SERIES 8000 Al
ALUMINI PAPER NOU – SERIES 8000 Al
Família: Alumini Al
Descripció: Paper d'alumini net, nou, pur, sense revestiment i no aliat, lliure de paper revestit de plàstic, paper, plàstic i qualsevol altre material estrany. El material hidràulicament briquetejat queda subjecte a un acord.
Codi ISRI: Terse
ALUMINI LITOGRAFIA Al
ALUMINI LITOGRAFIA Al
Família: Alumini Al
Descripció: Planxes d'alumini procedents de la impressió litogràfica. Han de ser aliatges 1100 o 3003, lliures de paper, plàstic, làmines excessivament tintades i qualsevol altre contaminant o material estrany.
Codi ISRI: Tablet
ALUMINI LLAUNES Al
ALUMINI LLAUNES Al
Família: Alumini Al
Descripció: Envasos d'Alumini separats magnèticament i per tant lliures d'acer, lliures així mateix d'altres aliatges d'alumini, de metalls no fèrrics especialment plom, càpsules d'ampolla, envasos de plàstic, tetra bricks, cristall, fusta, brutícia, greix.
Codi ISRI: Taldork
ALUMINI ESCORIAS Al
ALUMINI ESCORIAS Al
Família: Alumini Al
Descripció: Escòries procedents de la fosa d'alumini. S'han de vendre sobre una base de recuperació o mitjançant un acord especial amb el comprador.
Codi ISRI: Thirl
ALUMINI CARTER NOU Al
ALUMINI CARTER NOU Al
Família: Alumini Al
Descripció: Peces foses d'alumini noves sense ferro, brutícia, i altres materials estranys.      
Codi ISRI: Tense New
ALUMINI CARTER LLANTES Al
ALUMINI CARTER LLANTES Al
Família: Alumini Al
Descripció: Llantes d'alumini noves sense ferro, sense contrapesos de Fe/Pb, sense brutícia i altres materials estranys.
Codi ISRI: Tense New
ALUMINI CARTER FRAGMENTAT Al
ALUMINI CARTER FRAGMENTAT Al
Família: Alumini Al
Descripció: Alumini carter procedent de fragmentadora. El material rebut ha d'estar sec i ha de tenir un màxim del 3% de zinc solt, màxim de l'1% de manganès solt i màxim de l'1,5% d'acer inoxidable i ferro.
Codi ISRI: Twistch
ALUMINI CARTER Al
ALUMINI CARTER Al
Família: Alumini Al
Descripció: Peces foses d'alumini netes, exempt de ferro lliure, i d'altres materials estranys. El total d'oli i greix no ha de sobrepassar el 2% Ferro no aliat màx. 4%.
Codi ISRI: Tense
ALUMINI CABLE NOU MIXT Al
ALUMINI CABLE NOU MIXT Al
Família: Alumini Al                       
Descripció: Cable o filferro d'alumini no aliat, nou i net que pot tenir cable i filferro de la sèrie 6000, lliure de fil fi, cable apantallat, ferro, aïllament i altres matèries estranyes.
Codi ISRI: Tann
ALUMINI CABLE NOU Al
ALUMINI CABLE NOU Al
Família: Alumini Al                       
Descripció: Cable o filferro d'alumini no aliat, nou i net, lliure de fil fi, cable apantallat, ferro, aïllament i altres matèries estranyes.
Codi ISRI: Talon
ALUMINI/COURE RADIADOR FERRALLA Al Cu
ALUMINI/COURE RADIADOR FERRALLA Al Cu
Família: Alumini Al
Radiadors nets d'alumini i coure, o aletes d'alumini en interior de tubs de coure, lliures de tubs de llautó, ferro i altres matèries estranyes.
Codi ISRI: Talk
Carrer Gregori Resina, 6, 2º 1ª | 08401 Granollers (Barcelona) - Spain | T. +34 938 405 099 | F. (+34) 93.849.01.58 | e-mail: info@mapametals.com
design | propla.net